החל מ
$7.99 USD
חודשי
LT-1
756 GB RAM

1 Core CPU

18 GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

1 Dedicated IP

Remote Desktop Access

Windows 2012R2/2016
החל מ
$31.99 USD
חודשי
LT-5
4 GB RAM

2 Core CPU

35 GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

1 Dedicated IP

Remote Desktop Access

Windows 2012R2/2016
החל מ
$29.99 USD
חודשי
LT-4
3 GB RAM

2 Core CPU

35 GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

1 Dedicated IP

Remote Desktop Access

Windows 2012R2/2016
החל מ
$37.99 USD
חודשי
LT-6
5 GB RAM

3 Core CPU

45 GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

1 Dedicated IP

Remote Desktop Access

Windows 2012R2/2016
החל מ
$9.99 USD
חודשי
LT-2
1 GB RAM

1 Core CPU

22 GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

1 Dedicated IP

Remote Desktop Access

Windows 2012R2/2016
החל מ
$15.99 USD
חודשי
LT-3
2 GB RAM

1 Core CPU

27 GB Disk Space

Unlimited Bandwidth

1 Dedicated IP

Remote Desktop Access

Windows 2012R2/2016